ĐẶT BÀN THÀNH CÔNG

Cảm ơn quý khách đã đặt bàn tại Buffet Sala. Hệ thống sẽ gọi điện xác nhận theo số điện thoại đã đặt bàn trong vòng ít phút tới.

Thông tin bàn đã đặt

Bàn

Số người

Thời gian

Họ và tên

Số điện thoại

Email

Ghi chú

* Lưu ý: Vui lòng đến đúng thời gian đặt bàn, bàn đã đặt của quý khách sẽ bị hủy bỏ nếu quý khách không đến sau 30 phút theo thời gian đặt bàn.

Mọi thông tin thêm, bạn vui lòng liên hệ:

(+84) 888 11 33 55(+84) 888 11 33 55

(+84) 888 113355